پاتولوژی

 

   علم پاتولوژی :

پاتولوژی از دو کلمه patho   به معنای درد یا آسیب و logy به معنای شناسایی می باشد که به بررسی و شناخت میکروسکوپی سلول های تشکیل دهنده بافت بدن انسان می پردازد، و به تشخیص نوع بیماری علت آن و نحوه پیشرفت و درمان کمک می کند.

اساس علم پاتولوژی را سلول تشکیل می دهد و به سلول هایی که یک شکل دارند و یک کاری را انجام می دهند بافت می گویند.

 


   بخش پاتولوژی به دو گروه تشریحی و بالینی تقسیم می شود :

1-  بخش پاتولوژی بالینی :

که به تغییرات سلولی مایعات بدن از قبیل : خون ادرار- مایع نخاعی خلط ترشحات واژن به صورت میکروسکوپی بررسی می شود.
     2- بخش پاتولوژی تشریحی :

که به تغییرات و ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی ضایعه های بدن می پردازد که عبارتند از :

1-   اتوپسی (نمونه برداری از بافت های مرده)

2-   بیوپسی (نمونه برداری از بافت های زنده )

3-   سیتوپاتولوژی ( سیتولوژی یا سلول شناسی)

 

    سیتولوژی:

 

یکی از بخش های آسیب شناسی می باشد که به بررسی و تشخیص بیماری در سطح سلول می باشد که به تشخیص بیماری های سلولی (سرطانی) کمک می کند و در تشخیص بیماری های عفونی یا التهابی کمک کننده است که معمولا نمونه های آن ها به صورت مایع اسمیر می باشد.

  رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی (IHC)

  ایمونو هیستوشیمی برای تعیین آنتی ژنی خاص در بافت ، سلول و یا فاز خاصی از چرخه زندگی سلول بر پایه ی  تشخیص آنتی ژن _ آنتی بادی توسط میکروسکوپ نوری می باشد.

آنتی ژن پروتئینی است مربوط به ساختار سلول های مختلف از جمله سلول های اپیتلیالی، عضلانی، صاف عضلات مخطط سلول های لنفوئیدی و یا ... .

اهداف استفاده از هیستوشیمی :

در تشخیص ماهیت سلول ها و نوع بافت استفاده از ایمونو هیستوشیمی در تومور های کم تمایز یا بدون تمایز نقش به سزایی در تشخیص دارد.

در تعیین اولیه یا متاستاتیک بودن توده می توان از ایمونو هیستوشیمی کمک گرفت.

در آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپهر چهار نوع مارکر موجود هست :

Her2 : مارکری است که در صورت مثبت بودن پاسخ درمانی خوب بیمار به داروی هرسپتین را پیش بینی می کند.

Ki67 : شدت پرولیفراسیون سلول های تومورال و پروگنوز بیمار را تعیین می کند.

ER- PR : دو مارکر هورمونی استروژن و پروژسترون در تعیین تاثیر هورمون درمانی (تاموکسیفن، لتروزول و ...) به پزشک معالج کمک می کند .

CK5/6 : تشخیص و بدخیمی سرطان کمک می کند.