دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار اطفال

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارویژه اطفال (دختر)

  1. کودک را کاملا از جلو به عقب شسته و به پشت خوابانده و چین های ناحیه تناسلی و مخرج را خشک نمایید.(توجه : از محلولهای لوسیون استفاده نکنید.)
  2. برچسب کاغذی را از روی کیسه بردارید و قسمت اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تاچین های پوست از هم باز شود و قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل بیضی است به نحوی که به ناحیه تناسلی ارتباط داشته باشد بچسبانید و با انگشت اطراف این ورودی کیسه ادرار را که چسب دارد به پوست اطراف ناحیه تناسلی فشار دهید بخصوص قسمت زیر کیسه که بین مقعد و ناحیه تناسلی  است.
  3. بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد از تهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلاستیکی منتقل نمایید و درب آن را محکم ببندید.
  4. کیسه نباید بیش از 45 دقیقه به محل ادرار متصل باشد و اگر بیش از این طول کشید و نوزاد ادرار نکرد جهت جلوگیری از آلودگی کیسه باید آن را تعوبض کرد.
  5. ادرار باید در عرض کمتر از 0/5 ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه تحویل گردد.

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارویژه اطفال (پسر)

1)کودک را کاملا شسته و به پشت خوابانده و ناحیه تناسلی و اطراف آن را خشک نمایید.(توجه : از محلولهای لوسیون استفاده نکنید.)

2) برچسب کاغذی را از روی کیسه بردارید و نوک آلت تناسلی را وارد قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل دایره ای است قرار دهید و اطراف آن را نیز با فشار انگشت بچسبانید.

3) بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد از تهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلاستیکی منتقل نمایید و درب آن را محکم ببندید.

4) کیسه نباید بیش از 45 دقیقه به محل ادرار متصل باشد و اگر بیش از این طول کشید و نوزاد ادرار نکرد جهت جلوگیری از آلودگی کیسه باید آن را تعوبض کرد.

5) ادرار باید در عرض کمتر از0/5 ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه تحویل گردد.