دستور العمل جمع آوری نمونه مایع منی

 

دستور العمل جمع آوری نمونه مایع منی(اسپرم)

نمونه باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.

  1. نمونه باید پس از 5-3 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که قبل از 2 روز و بعد از 7 روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.
  2. وجود تب در خلال 3 روز پیش از انجام آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار میدهد.
  3. بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده جمع آوری میگردد.نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست.
  4. باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث بدست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
  5. قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آنرا به نزدیک درجه حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) برسانید.
  6. از قرار دادن نمونه در حرارتهای کمتر از صفر درجه و یا بالاتر از 40 درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آنرا در دمای نزدیک به حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از 20 دقیقه گذشته باشد فاقد ارزش است .
  7. انجام آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازکتومی) مشابه انجام آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که :

الف) این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود .

ب) در طی 48 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.

*انجام آزمایش در این آزمایشگاه شنبه تا چهار شنبه ساعت 15 الی16  می باشد.