دستورالعمل کشت واژن

 

دستورالعمل آزمایش کشت واژن

 

1-نمونه گیری جهت آزمایش صرفا در خانم هایی که ازدواج کرده اند قابل انجام می باشد.

2- بهترین زمان انجام نمونه گیری جهت آزمایش دو هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی است( 10تا 18 روزبعد از سیکل قاعدگی)

3- آزمایش در خانم های باردار باید در بیمارستان تحت نظر پزشک انجام گیرد وامکان انجام در آزمایشگاه وجود ندارد.

4-انجام نمونه گیری در زمان قاعدگی امکان پذیر نمی باشد.

5- لطفا یک هفته قبل از آزمایش از کرم ها و پمادهای واژینال استفاده ننمایید.

6- از ارتباط جنسی 48 ساعت قبل از نمونه گیری اجتناب کنید.

7- امکان نمونه گیری بلافاصله پس از معاینه واژینال وجود ندارد.

8- 72 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف آنتی بیوتیک خودداری نمایید.

9- برای خانم هایی که زایمان کرده اند آزمایش 8 هفته بعد از زایمان انجام می شود.