دستورالعمل کشت واژن

دستورالعمل آزمایش کشت واژن

  1. نمونه گیری جهت آزمایش صرفا در خانم هایی که ازدواج کرده اند قابل انجام می باشد.
  2. بهترین زمان انجام نمونه گیری جهت آزمایش دو هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی است( 10تا 18 روزبعد از سیکل قاعدگی)
  3. آزمایش در خانم های باردار باید در بیمارستان تحت نظر پزشک انجام گیرد وامکان انجام در آزمایشگاه وجود ندارد.
  4. انجام نمونه گیری در زمان قاعدگی امکان پذیر نمی باشد.
  5. لطفا یک هفته قبل از آزمایش از کرم ها و پمادهای واژینال استفاده ننمایید.
  6. از ارتباط جنسی 48 ساعت قبل از نمونه گیری اجتناب کنید.
  7. امکان نمونه گیری بلافاصله پس از معاینه واژینال وجود ندارد.
  8. 72 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف آنتی بیوتیک خودداری نمایید.
  9. برای خانم هایی که زایمان کرده اند آزمایش 8 هفته بعد از زایمان انجام می شود.