پذیرش و نمونه گیری

بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر با فضایی مناسب در دو شیفت کاری صبح و عصر پاسخگوی مراجعین محترم میباشد.

بخش نمونه گیری با استفاده از لوله های وکیوتینر (عدم استفاده از سرنگ) و دستگاه رگ یاب و فضای مخصوص کودکان آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم میباشد.

تجهیزات بخش نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر به صورت زیر میباشد:

  1. دستگاه رگ یاب Accu Vein
  2. دستگاه تست عرق NANODUCT