معرفی آزمایشگاه

خط مشی آزمایشگاه سپهر

با اعتقاد به اینکه اخلاق حرفهای و متعهدانه در آزمایشگاه نظیر تخصص تاثیر گذار است آرمانهای ذیل را سرلوحه کار خود قرارداده و همواره می کوشیم تا با دمیدن روح تعهد تمامی مدیران و کارکنان آزمایشگاه نسبت به مردم و شهری که در آن زندگی می کنیم وفاداری و تعهد خود را به اثبات برسانیم .

ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء علمی و آگاهی کارکنان ما موجبات رشد و تعالی روند درمان و پیشگیری از بیماری مراجعین را حاصل نموده و باعث سلامتی خانواده ها و در پی آن جامعه می گردد.

آزمایشگاه سپهر ، طبق برنامه ای مدون ، از پیش تعیین شده و سیسماتیک در راستای تحقق اهداف ذیل قدم برداشته است :

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی به گونه ای که همواره معیار و شاخصی برای ارزیابی کیفیت باشیم. همین طور وسیع الطیف نمودن آزمایشات مورد پذیرش و قابل انجام در این مرکز با هدف راه اندازی بخشها و فرآیند های جدید .

افزایش رضایتمندی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند ، به شیوه ای که قدرت خود را در برطرف کردن نیازهای همیشگی آنان افزایش دهیم.

تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و کعبه آمال مدیریت و تمامی کارکنان آزمایشگاه سپهر بوده و با تمام وجود، شرایط تسهیل کننده نیل به این اهداف را می جوییم.

در این خصوص همواره استفاده از ادوات و تجهیزات مدرن، مکانیزه و به روز ،که خطای انسانی در آن به حداقل ممکن رسیده باشد،بکارگیری کارکنان مجرب، آموزش دیده و نیز ارتقاء و بازآموزی دورهای آنان، در خصوص موارد تخصصی کنترل کیفی روش های کاری و نیز اخلاق حرفه ای در آزمایشگاه ، برگزاری سمینار ها و کارگاههای آموزشی در کنار مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای بین المللی از قبیل ISO 9001:2008 و نیز بکارگیری الزامات استانداردهای تخصصی آزمایشگاهی نظیر ISO 15189:2007 و نیز الزامات بیان شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت، جزءلاینفک سیاستگذاری های کلان این مرکز می باشد. خرسندی و رضایت مراجعین و تمامی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند، از عملکرد ما،بدون شک بزرگترین پاداشی است که ما به دنبالش هستیم.

شایان ذکر است آزمایشگاه سپهر در راستای تحقق اهداف کیفیت به عنوان اولین آزمایشگاه در استان کرمان در سال 1389 موفق به دریافت گواهی ISO 9001:2008 از طرف شرکت BRS آمریکا گردید.

و در ادامه این روند آزمایشگاه در اردیبهشت 1395 به عنوان اولین آزمایشگاه در استان کرمان  موفق به رعایت الزامات استاندارد آزمایشگاه مرجع سلامت گردیده و مفتخر به دریافت لوح کیفیت گردیده است.

شایان به ذکر است آزمایشگاه سپهر جهت انجام تست هایی که در این آزمایشگاه انجام نمی شوند و باید ارسال گردند با آزمایشگاه های ذیل قرارداد همکاری منعقد کرده است.

  • آزمایشگاه نور
  • آزمایشگاه مسعود : جهت انجام آزمایشات TDM
  • آزمایشگاه پیوند : جهت انجام آزمایشات ملکولی
  • آزمایشگاه کیوان : جهت انجام آزمایشات PCR

مسئول فنی: آقای دکتر هوشنگ قاضی زاده احسائی

نماینده مدیریت کیفیت : خانم محمد باقری

سوپروایزر: آقای مرتضی صالحی

مسئول ایمنی : خانم مارال جهانشاهی

مسئول آموزش: خانم اعظم حسن زاده

مسئول تدارکات و انبار: آقای جهانگیر سالاری و خانم اعظم رزمی