دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

 

دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

برای جمع آوری ادرار 24 ساعته به هیچ عنوان از ظروفی غیر از ظرفهایی که آزمایشگاه در اختیار شما قرار میدهد استفاده نکنید.رعایت موارد ذیل ضروری است:

    1. در ابتدای جمع آوری نمونه ادرار کرده و آنرا دور بریزید. زمان را دقیقا یادداشت نمایید(مثلا ساعت 7 صبح)
    2. به مدت یک شبانه روز(24 ساعت) یعنی ساعت 7 صبح فردا تمامی نوبتهای دفع ادرار را در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوری کنید.
    3. در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری در جای خنک (ترجیحا در یخچال) نگهداری شده وبلافاصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود.
    4. آخرین نوبت دفع ادرار باید راس همان ساعتی که جمع آوری ادرار شروع شده بود در ظرف مخصوص جمع آوری نمونه ریخته شود . برای فهم بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید:

ساعت 7 صبح امروز ادرار خود را دفع نموده و آنرا در توالت تخلیه کنید و سپس تا فردا صبح هر بار که دفع ادرار انجام میدهید آنرا در ظرف مخصوص نمونه گیری بریزید . آخرین نوبت ادرار خود را راس ساعت 7 صبح فردا در داخل ظرف مخصوص جمع آوری نموده و آنرا به آزمایشگاه تحویل دهید.

نمونه ادرار 24 ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماریها مخصوصا بیماریهای کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد.نمونه باید دقیقا طی 24 ساعت جمع آوری گردد به همین منظور ظرفهایی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد .برخی از این ظرفها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد هستند .

نکته مهم این است که شما نباید به هیچ عنوان این مواد را خالی کنید.

از ادرار مستقیم در ظرف 24 ساعته خودداری کنید، بلکه نمونه ها را در یک ظرف ادرار جمع آوری کرده سپس به ظرف ادرار 24 ساعته منتقل کنید.