دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز (ویژه آقایان)

بهترین نمونه برای تشخیص عفونتهای ادراری نمونه ادرار صبحگاهی است. اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش خصوصا از نظر تشخیص عفونتها دچار اشکال خواهد شد, لذا باید موارد ذیل رعایت گردد:

 1. پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمایید .
 2. دستهای خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
 3. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
 4. سر آلت را با یک دستمال مرطوب یکبار مصرف تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید . اینکار را دو بار تکرار کنید.
 5. مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد
 6. مقدار کمی از قسمت اول ادرار را به داخل توالت تخلیه کنید و حدود 30 میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمایید.
 7. درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.
 8. در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود نمونه ادرار باید در عرض کمتر از 1-0/5 ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه تحویل گردد.
 9. در صورت مصرف آنتی بیوتیک قبل از نمونه گیری به پذیرش آزمایشگاه اطلاع دهید.

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز (ویژه بانوان)

 

بهترین نمونه برای تشخیص عفونتهای ادراری نمونه ادرار صبحگاهی است. اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش خصوصا از نظر تشخیص عفونتها دچار اشکال خواهد شد, لذا باید موارد ذیل رعایت گردد:

 1. پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمایید .
 2. دستهای خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
 3. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
 4. لباس را کامل در آورید . در شکل مناسبی روی توالت بنشینید.
 5. محل ادرار را با آب و صابون تمیز شسته با دستمال کاغذی خشک کنید
 6. با یک دست لوب های کوچک را از هم باز کنید
 7. چند قطره از ادرار را در توالت بریزید
 8. ظرف ادرار را بلافاصله در محل ادرار گرفته ادرار کنید.
 9. حداقل 30 سی سی ادرار جمع آوری کنید.

.10در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود نمونه ادرار باید در عرض کمتر از 1-0/5 ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه تحویل گردد.

.11در صورت مصرف آنتی بیوتیک قبل از نمونه گیری به پذیرش آزمایشگاه اطلاع دهید.