دستورالعمل و شرایط آزمایش پرولاکتین

 

دستورالعمل و شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین

ترشح هورمون پرولاکتین همانند بسیاری از هورمونها در طول 24 ساعت متغیر می باشد بطوریکه بیشترین مقدار ترشح آن در حالت خواب و کمترین مقدار آن بین ساعت 10 صبح تا ظهر اتفاق می افتد.

عوامل مختلف فیزیولوژی و پاتولوژی و مصرف برخی از داروها روی ترشح آن موثر است .برای مثال خواب , استرس, تماس جنسی , حاملگی, تحریک سینه ها و یا شیر دادن , خوردن غذا سبب افزایش میزان ترشح این هورمون می گردد.

مصرف داروهایی مثل فنوتیازین و هالو پیرادول دارو های ضد فشار خون مثل وراپامیل و آلفا متیل دوپا آنتی هیستامین H2 مثل سایمتدین و رانیتیدین داروهای ضد بارداری- دارو های مخدر مثل هروئین , متادون سبب افزایش ترشح مقدار هورمون پرولاکتین می گردد.

لذا پیشنهاد می گردد:

  1. زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش , صبح هنگام و حداقل 2 ساعت بعد از بیدار شدن میباشد.( بین ساعت 8-10 صبح)
  2. توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی , ورزش  و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود.
  3. حداقل طی 12 ساعت اخیر تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشد.
  4. در هنگام پذیرش , توضیحات فوق به بیمار داده میشود. چنانچه شرایط لازم رعایت نشده باشد , لطفا آزمایش را در زمان مناسب دیگری تکرار نمایید.
  5. برای انجام ازمایش ترجیحا 12 ساعت ناشتایی نیاز است.