دستورالعمل تست عرق

دستورالعمل تست عرق

 

جهت انجام تست عرق بهتر است :

1- قبل از انجام استحمام نمایید ویا ترجیحا دست راست خود را تمیز با اب وصابون بشویید .

2-یک حوله تمیز جهت گرم نگه داشتن محل انجام تست همراه خود داشته باشید.

3-قبل ودرحین انجام تست بهتر است نوشیدنی گرم مصرف نمایید.

4-درصورت انجام این تست در روزهای اخیر به مسئول انجام دهنده تست اطلاع دهید.

5-درصورت عدم جواب ویا تکرار بایستی روز بعد برای انجام مراجعه نمایید ودرصورت تکرار مجدد در روز دوم بایستی 3 روز دیگر مراجعه نمایید وبازهم درصورت تکرار به هر دلیلی باید یک هفته بعد به ازمایشگاه جهت انجام تست مراجعه نمایید.