دستورالعمل تست عرق

دستورالعمل تست عرق

 

جهت انجام تست عرق بهتر است :

  1. قبل از انجام استحمام نمایید ویا ترجیحا دست راست خود را تمیز با اب وصابون بشویید .
  2. یک حوله تمیز جهت گرم نگه داشتن محل انجام تست همراه خود داشته باشید.
  3. قبل ودرحین انجام تست بهتر است نوشیدنی گرم مصرف نمایید.
  4. درصورت انجام این تست در روزهای اخیر به مسئول انجام دهنده تست اطلاع دهید.
  5. درصورت عدم جواب ویا تکرار بایستی روز بعد برای انجام مراجعه نمایید ودرصورت تکرار مجدد در روز دوم بایستی 3 روز دیگر مراجعه نمایید وبازهم درصورت تکرار به هر دلیلی باید یک هفته بعد به ازمایشگاه جهت انجام تست مراجعه نمایید.