انعقادی

 

 

انعقادی

 

در بخش انعقادی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر تجهیز زیر به کار گرفته می شود:

  1. دستگاه تمام اتوماتیک Satellite

 

 

دستگاه کوآگولومتر STA-Satellite ساخت کمپانی Stago فرانسه

از معروفترین کمپانیهای جهان در زمینه تستهای انعقادی

این دستگاه بصورت تمام اتوماتیک توانایی انجام تستهای مختلف انعقادی را دارد، زمان انجام تست ها، 15 تا 20 دقیقه

دقت بالا در جوابدهی و جلوگیری از تداخل هر گونه خطای پلاسمایی به دلیل استفاده از تکنولوژی

(Viscosity-base Detection System)