روش های دریافت جواب

    مراجعین گرامی برای دریافت جواب به صورت کتبی و از طریق سایت آزمایشگاه (ورود به قسمت مراجعین و وارد کردن کد ملی وشماره همراه خود) قادر به دریافت جواب خود می باشید.