روش های دریافت جواب

مراجعین گرامی علاوه بر دریافت جواب به صورت کتبی و از طریق سایت ازمایشگاه (ورود به قسمت مراجعین و وارد کردن کد ملی وشماره همراه خود) در هنگام پذیرش یک پیام حاوی لینک آزمون همراه که برای ایشان ارسال میگردد قادر به دریافت جواب می باشند ( پس از دریافت لینک و نصب اپلیکیشن با وارد کردن شماره ملی و شماره موبایل مراجعه کننده می توانند کلیه سوابق خود را مشاهده فرمایند)