نحوه و شرایط آزمایش قند دو ساعته

 

دستورالعمل و شرایط قبل از آزمایش قند دوساعته

  1. زمان شروع خوردن صبحانه را یادداشت نمایید.
  2. زمان 2 ساعت از آغاز صرف صبحانه محاسبه میگردد. به عنوان مثال : اگر شما خوردن غذا را در ساعت 8 صبح آغاز می کنید نمونه آزمایش ساعت 10 صبح از شما گرفته می شود.
  3. مدت زمانی که غذا را میل میکنید نباید بیش از 20 دقیقه به طول بیانجامد.
  4. بعد از خوردن غذا به هیچ وجه چیز دیگری اعم از آدامس, شیرینی, آب میوه و... نباید خورده شود. (به استثناء مقدار کم آب)
  5. نمونه خون راس 2 ساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خواهد شد
  6. 15 دقیقه قبل از موعد نمونه گیری (2 ساعته) در آزمایشگاه حضور به هم رسانید.
  7. در طول زمان 2 ساعت لطفا از فعالیت فیزیکی و کارهای استرس زا پرهیز نموده و در حالت نشسته و استراحت باشید.
  8. به محض ورود به آزمایشگاه مسئولین پذیرش را مطلع نمایید.اگر راس 2 ساعت از شما نمونه گیری نشددوباره به مسئول پذیرش اعلام فرمایید.