شرایط قبل از انجام آزمایشPSA

شرایط قبل از انجام آزمایش PSA

این تست برای تشخیص زودرس بزرگی وسرطان پروستات استفاده می شود .انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی به طور منظم وحداقل سالی یک بار در آقایان توصیه می شود.

  1. یک هفته قبل از انجام آزمایش باید معاینه پروستات یا نمونه برداری وبیوپسی از آن نداشته باشید.
  2. یک هفته قبل از انجام آزمایش نباید معاینه مقعد داشته باشید.
  3. رادیوتراپی وداروهایی نظیر تستوسترون هم می تواند موجب افزایش کاذب این آزمایش گردد،در این صورت آزمایشگاه یا پزشک معالجتان را مطلع نمایید.
  4. 48 ساعت قبل از انجام آزمایش انزال یا مقاربت ونیز دوچرخه سواری نداشته باشید.
  5. در صورتیکه اخیرا از پروستات سنوگرافی کرده اید آن را به مسئول آزمایشگاه ارائه دهید.