آزمايشگاه تشخيص طبی سپهر

آخرین اخبار

  • تاریخ جوابدهی برخی تستها
  • حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز
  • تغییرمرجع بیولوژیک mpo
  • راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40