آزمايشگاه تشخيص طبی سپهر

آخرین اخبار

 • تفسیر نتایج آزمایش SARS-COV-2

  تفسیر نتایج آزمایش SARS-COV-2

 • رنج نرمال ProCalcitonin

  رنج نرمال ProCalcitonin

 • آزمایش جدید

  آزمایش جدید

 • راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

  راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40

 • mpo تغییر مرجع بیولوژیک

  mpo تغییر مرجع بیولوژیک

 • حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز

  حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز