آزمايشگاه تشخيص طبی سپهر

آخرین اخبار

  • راه اندازی دستگاه BD BACTEC FX40
  • حداقل نمونه تست هموگلوبین الکتروفرز
  • تغییر تاریخ برخی تستها
  • تغییرمرجع بیولوژیک mpo
  • تاریخ جوابدهی برخی تستها