اطلاعیه تست PPD

  مراجعین محترم به آگاهی می رساند ،تست PPD فعال شد.