پذیرش وجوابدهی

 

 

پذیرش و جوابدهی

 

بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر با فضایی مناسب در دو شیفت کاری صبح و عصر پاسخگوی مراجعین محترم میباشد.

بخش نمونه گیری با استفاده از لوله های وکیوتینر (عدم استفاده از سرنگ) و دستگاه رگ یاب و فضای مخصوص کودکان آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم میباشد.

تجهیزات بخش نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر به صورت زیر میباشد:

1.   دستگاه رگ یاب Accu Vein

2.   دستگاه تست عرق NANODUCT

 

 

انجام تست عرق با دستگاه ((NANODUCT  ساخت کشور آمریکا با راحت ترین روش ممکن

سیستیک فیبروزیس  (CF) 

این بیماری نوعی اختلال اتوزومی مغلوب می باشد با مشخصات انسداد و عفونت راههای هوایی، عدم هضم غذا و کوتاه شدن طول عمر می باشد.

علت اصلی بیماری نقص در کانال انتقال کلر از غشای سلولی است. در این اختلال ترشحات ریه، لوزالمعده، کبد، روده و دستگاه تناسلی غلیظ و چسپنده می گردد، این در حالی است که در افراد طبیعی این ترشحات غالبا رقیق و غیر چسبنده است.

 

تشخیص

بیماری غالبا در شیر خوارگی و یا در اوایل کودکی تشخیص داده می شود.

تشخیص بر اساس تست عرق انجام می شود. در این آزمایش مقدار سدیم و کلر (نمک) موجود در عرق  کودک اندازه گیری

 می شود.

برای این آزمایش با استفاده از امکانات موجود تولید عرق را در دست یا پای بیمار افزایش می دهند و با استفاده از الکترود مخصوص که در عرق گذاشته می شود میزان سدیم و کلر اندازه گیری می گردد که این میزان در کودک مبتلا از فرد معمولی بیشتر از حد طبیعی است.