اطلاعیه

 

مراجعین محترم، به آگاهی می رساند تست های vzv  و GiladinA برای انجام به آزمایشگاه نور تهران ارسال می گردد.