اسپرموگرام

 

 

اسپرموگرام

 

در بخش اسپرموگرام آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر از روش زیر برای انجام آزمایش استفاده می گردد:

  • سیستم اسپرموگرام بر اساس CASA ((Computer-Aided Sperm Analysis

 

معرفی سیستم CASA

همانگونه که مستحضر هستید آزمایش اسپرموگرام، یک آزمایش روتین در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی و تشخیص طبی می باشد. متاسفانه روش های قدیمی انجام این آزمایش بدلیل اینکه بسیار وابسته به چشم کاربر می باشد و در آزمایشگاه های مختلف و توسط پرسنل مختلف انجام می گیرد، نتایج قابل اطمینان کاملی نخواهد داشت و درواقع این آزمایش یک آزمایش کیفی محسوب می گردد. در اوایل دهه 1970 میلادی، محققان به تکنیک جدیدی برای آنالیز اسپرم بر اساس پردازش تصویر دست یافتند. این تکنیک که به تکنیک CASA معروف می باشد که مختصر Computer-Aided Sperm Analysis  آنالیز اسپرم توسط کامپیوتر تعریف گردیده است.

در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های حاصل در علم کامپیوتر و فراگیر شدن کامپیوتر های PC این تکنیک به یک روش رایج در آزمایشگاه های سراسر دنیا تبدیل شده و تنها روش اتوماتیک جهت آنالیز اسپرم مورد تایید و تبیین شده WHO 2010 ، سرعت بالای انجام آنالیز را نام برد.