اطلاعیه تست ASCA-IgG

همکار گرامي به علت اتمام کيت تا اطلاع ثانوي تستASCA-IgG پذيرش نمي شود.